056/25 57 00 info@bioarmor.be

Overige mogelijkheden

Odoo afbeelding en tekstblok

BAHU Hygiënisatie

Na het scheiden van de drijfmest blijft een fosforrijke dikke fractie over. Om deze fosfor te recupereren, kan het interessant zijn om de dikke fractie te exporteren van regio's met fosforoverschot (vb. Vlaanderen en Nederland) naar gebieden met een fosfortekort (vb. Frankrijk en Duitsland). Dit vereist echter een hygiënisatiestap.

De BAHU (Bio Armor Hygienisation Unit) doodt alle ziektekiemen en onkruid-zaden af door de dikke fractie 1 uur te verwarmen tot 70 °C wat een waardevol en zeer gegeerd eindproduct oplevert.

Het BAHU systeem wordt gekenmerkt door zeer lage werkingskosten:  geen externe warmte nodig (lage elektriciteitskosten), weinig arbeid nodig, bijna geen geuremissies of lawaai. Naast dikke fractie van varkensmest, kan ook stalmest, kippenmest, kalkoenmest of gescheiden rundveemest verwerkt worden.

 

Biofilter

Bij het werken met dieren en mest(producten) ontstaan onvermijdelijk wat geur- en stofemissies die kunnen leiden tot hinder voor de buurtbewoners. Een goeie manier om deze emissies te minimaliseren is de plaatsing van een biofilter.

Een biofilter of biobed filtert de uitgaande lucht van de stal en mestput op een biologische manier vooraleer deze in het milieu terechtkomt. Het specifiek uitgeselecteerde wortelhout zorgt ervoor dat de bacteriën deze emissies efficiënt reduceren.

Het grote voordeel van een biofilter is dat het zeer goedkoop is en eenvoudig in opvolging en onderhoud, desondanks is er wel redelijk wat ruimte nodig.

 

Odoo tekst en afbeelding blok