056/25 57 00 info@bioarmor.be

Biologische mestverwerking

Biologische mestverwerking is de meest voorkomende manier om het mestoverschot aan te pakken. Hierbij wordt de ruwe mest eerst gescheiden waarna de nitraat-N in de dunne fractie aan de hand van natuurlijke bacteriën in een biologie wordt omgezet in het onschadelijke stikstofgas. Indien gewenst kunnen de dikke fractie en/of effluent ook nog verder behandeld worden. 

Odoo CMS - een grote afbeelding

Voordelen van Bio Armor Belgium

Heel compact en dus betaalbaar systeem

Doordat slechts 1 reactietank nodig is


Heel eenvoudig in opvolging

Vraagt slechts beperkte kennis en tijd


Weinig reststromen

Lage slibproductie door efficiënte bezinking

Zeer laag elektriciteitsverbruik

Door uniek systeem van beluchten


Zeer lage onderhoudskosten

Door gebruik van dompelbeluchters


Gegarandeerd resultaat

Zeer grote expertise door jarenlange ervaring