056/25 57 00 info@bioarmor.be

Water purification

Bio Armor Belgium is tevens uw specialist in waterzuivering. Na analyse van het afvalwater wordt samen met de klant een grondige studie gemaakt om de best mogelijke technieken te selecteren en zo te komen tot het effluent dat vereist is in het kader van lozen of hergebruik. Hierbij wordt maximaal gestreefd naar een concept waarbij zowel de totale investeringskosten als de lopende werkingskosten voldoen aan de wensen van de klant. 

Every situation is unique. The biggest advantage of Bio Armor Belgium therefore is that we could operate independently and look for that technique which is the most suitable for your specific problem. In that way we strive to maximize the benefit for the client. Thanks to our many years of experience and expertise built-up together with national and international partners,  we can serve you the known Bio Armor Belgium quality.

Indien  u een probleem heeft met betrekking tot de afvalwaterbehandeling op uw bedrijf, aarzel niet ons te contacteren. Wij beschikken over een ervaren team en eigen onderzoekslabo om de nodige ondersteuning  te kunnen bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit het opvolgen van bestaande  installaties, het doorlichten en optimaliseren van de  verschillende zuiveringsstappen, het uitwerken van een volledig concept op maat tot en met het realiseren van het volledige project.