056/25 57 00 info@bioarmor.be

Verkoopsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar in onze zetel voor de vervaldatum. Bij wanbetaling zal buiten de wettelijke intresten, het gefactureerd bedrag met 10% verhoogd worden, met een minimum van 250 euro. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.

Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de goederen uit te stellen.

Eventuele leveringsdata zijn slechts bij benadering opgegeven en de niet-eerbiediging ervan kan geen aanleiding geven tot contractverbreking of vordering tot schadevergoeding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD: de goederen blijven onze eigendom tot aan de integrale betaling.